Online opleidingen voor de gebruikers van het gewestelijke SAP-platform

Het gewestelijke SAP-platform staat op het punt om de standaardtool te worden in alle Brusselse gewestelijke instellingen. Maar hoe leid je 2.000 potentiële gebruikers van dit platform op? Brussel Financiën en Begroting (BFB) heeft daartoe een zeer volledig aanbod aan online opleidingen op punt gesteld. De eerste sessies vonden in april 2018 plaats en sindsdien is het aanbod alleen maar uitgebreid, rekening houdend met de uiteenlopende profielen en behoeften van de gewestelijke SAP-community.

Het e-learningproject in een notendop

Waarover gaat het?

  • Een online opleidingsprogramma ontwikkeld om de acht Brusselse instellingen die nu al gebruik maken van het gewestelijke SAP-platform, dat onontbeerlijk is voor een goed beheer van het overheidsgeld, toe te laten deze boekhoudkundige tool aan te leren.
  • Een opleidingsaanbod opgebouwd rond 10 thema’s. Elk thema bevat meerdere opleidingsmodules. Wat is de bedoeling? Alle mogelijkheden behandelen die de SAP-tool biedt.
  • 500 licenties in 2018 voor personeelsleden die deze opleidingen willen volgen. Er kunnen bijkomende licenties ter beschikking worden gesteld afhankelijk van de evolutie van de behoeften.
  • 2 VTE’s (voltijds equivalenten) werken gedurende 18 maanden bij BFB mee aan dit project.

Het gewestelijke SAP-platform is een tool voor algemene, analytische en begrotingsboekhouding dat door acht gewestelijke instellingen wordt gebruikt. Het wordt opgevolgd door BFB dit in samenwerking met Brussel Gewestelijke Coördinatie die zich over de IT-aspecten ontfermt. Het platform vormt een mooi voorbeeld van de bundeling van krachten en biedt nieuwe garanties en vooruitzichten voor een vlottere uitvoering van de Brusselse bevoegdheid inzake overheidsfinanciën.

Tekst transcript

Ik heet Marie-Anne en ik werk als informaticacoördinatrice bij Brussel Financiën en Begroting. Ik ben concreet gezien de schakel tussen de thesaurie, boekhouding, begroting… maar ook de SAP-informatica.
We hebben besloten om tools voor online opleidingen op te zetten. Het doel is om telkens in twee fases over een waaier aan opleidingen te beschikken: een e-learningfase en een fase van opleidingen in lokalen.
Het is niet de bedoeling een beroep via het SAP-platform aan te leren. Het gaat er eerder om dat je de gewestelijke wetgeving leert kennen en leert hoe deze in het SAP-platform wordt omgezet. Het is een goed alternatief om te trachten aan ieders wensen tegemoet te komen. Iedereen kan dus op zijn eigen ritme leren maar zal wel op het einde van de rit over dezelfde basiskennis beschikken.
Door de jaren heen heb ik de nodige ervaring verworven. Ik haal dan ook heel veel voldoening uit het feit dat ik mijn kennis en vaardigheden via deze opleidingen kan doorgeven.

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Een organisatie aangepast aan een optimale controle van de uitgaven

Brussel Financiën en Begroting wordt herschikt en richt twee nieuwe cellen op om een specifieke controle van de gewestelijk uitgaven te verzekeren. Lees er hier alles over.