Premies voor ondernemingen: een hervorming om ondernemers beter te ondersteunen

Er beweegt heel wat op het vlak van steun aan ondernemingen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers en aan de regeerverklaring, werd in 2018 een grote hervorming in gang gezet. BEW speelt een centrale rol in de vernieuwing van de steunmaatregelen.

Een hele waaier aangepaste premies

De ondernemers in ons gewest hebben vaak specifieke behoeften en hun omgeving evolueert constant. Daarom heeft het bestuur een hervorming uitgewerkt van de premies aan ondernemingen. Wat is de rode draad doorheen deze door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gedragen hervorming? De waaier aan steunmaatregelen in overeenstemming brengen met de realiteit op het terrein alsook met de politieke visie.

De uitvoering van de hervorming verloopt in twee fases:

  • eerste fase : 03.12.2018
  • tweede fase : voorjaar 2019
De `premie voor het vervangen van een oud bedrijfsvoertuig´, een van de vele voorbeelden

Kmo’s kunnen voortaan financiële steun ontvangen voor acties op het vlak van milieu, zoals de vervanging van een zeer vervuilend licht bedrijfsvoertuig door een voertuig dat voldoet aan de strengste milieunormen.

Tekst transcript

Ik heet Stéphanie Sauvage en ik leid de directie Steun aan Ondernemingen. Ik werk al meer dan vijftien jaar voor Brussel Economie, en we hebben de steun voor Brusselse ondernemers volledig hervormd.
Het werk begon al in 2015, maar 2018 was een zeer belangrijk jaar voor alle redactionele aspecten, en dat heeft op 1 december geleid tot de publicatie van vier besluiten die meteen nieuwe steunmaatregelen ter beschikking stellen van Brusselse ondernemingen en kmo's.
Enerzijds moesten alle vergaderingen gewijd aan de publicatie van die besluiten opgevolgd worden, en tegelijk moesten we onze dagelijkse taken vervullen om onze dossiers te kunnen behandelen en zo subsidies te kunnen betalen aan Brusselse ondernemers.
De idee achter de hervorming is onze steunmaatregelen zo goed mogelijk bij te werken om ze optimaal te doen aansluiten op de realiteit van de Brusselse ondernemingen, bijvoorbeeld om een kranenwinkel te kunnen helpen, of dienstenmaatschappijen zoals consultancybedrijven. Daartoe hebben we veel ondernemers ontmoet en met hen gesproken om te trachten tot een concreet resultaat te komen dat voldoet aan hun verwachtingen.
Zo kunnen we allerlei mensen ontmoeten in zeer diverse materies, en dat levert een schat aan informatie op.

Steun aan ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – kerncijfers

11.000

Elk jaar worden 11.000 ondernemingen opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

98.000

Er zijn 98.000 ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 99 % daarvan zijn kmo’s.

5.323

steunaanvragen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

4.695

dossiers werden behandeld door BEW.

35.268.675 €

aan premies werd toegekend aan ondernemingen (subsidies).

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Subsidies om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van gezonde producten

Hoe kunnen we scholen helpen hun leerlingen gezonde lichte maaltijden aan te bieden en tegelijk lokale producenten steunen? Via de subsidie ‘Fruit, groenten en melkproducten’ op school.

Wat is de gecombineerde vergunning voor niet-Europese onderdanen?

Ontdek de gecombineerde vergunning, een vereenvoudigde procedure waardoor een burger uit een derde land een arbeidskaart en verblijfstitel kan verkrijgen in de vorm van één enkel document.