De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in cijfers

6 besturen

Brussel Gewestelijke Coördinatie
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Brussel Financiën en Begroting
Brussel Huisvesting
Brussel Mobiliteit
Brussel Plaatselijke Besturen

7 opdrachten

… die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven:

burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

5 waarden

De vijf waarden: klantgerichtheid, uitmuntendheid, solidariteit, integriteit, respect

In 2018 voerden we een solidariteitsactie in de GOB.

We zamelden 1.589 euro en tientallen kilo’s aan verzorgingsproducten in voor de vereniging Hoeksteen, die daklozen nacht- en dagopvang biedt.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit de ambtenaren met de hoogste rangen van de hiërarchie.
Op 31.12.2018 waren de leden :

Christian
Lamouline
Secretaris-generaal
Gewestelijke Coördinatie
Peter
Michiels
Directeur-generaal
Economie en Werkgelegenheid
Julie
Fiszman
Directeur-generaal
Financiën en Begroting
Arlette
Verkruyssen
Directeur-generaal
Huisvesting
Christophe
Vanoerbeek
Directeur-generaal
Mobiliteit
Rochdi
Khabazi
Directeur-generaal
Plaatselijke Besturen

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers. Deze is verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de GOB.

Het controleert de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Het neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die werden toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1.541
personeelsleden
760
mannen
781
vrouwen
43,6 jaar
gemiddelde leeftijd
Verdeling per bestuur
BGC 433
BEW 233
BFB 121
BH 121
BM 521
BPB 113
162
aantal nieuwkomers
44
aantal verschuivingen via interne mobiliteit
Statutairen-Contractuelen
Contractuelen 687
Statutairen 854
CAP * 7

* Uit het Frans “Contrat d’Adaptation Professionnelle”

929 occasionele en structurele telewerkers
Opleidingsniveau
Master 650
Bachelor 358
Hoger secundair 341
Geen diploma vereist 192

Ons budget

Inkomsten/uitgaven

Totaal inkomsten:

€ 5.183.400.000

Totaal uitgaven:

€ 5.156.591.000

Onze ecologische voetafdruk

 • 100% groene energie in onze gebouwen Gelijk aan het jaar 2017
 • Ecologisch papierverbruik: 45.945 ton -6,81% Ten opzichte van 2017
 • Een vloot van 67 dienstwagens waaronder 29 elektrische en 29 hybride voertuigen -2,9% Ten opzichte van 2017
 • 12 bestelwagens -1 Ten opzichte van 2017
 • Gemiddelde ecoscore vloot van 82 Gelijk aan het jaar 2017
 • Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km Gelijk aan het jaar 2017
 • 648.238 km door de vloot afgelegde kilometers +6,26%
  Ten opzichte van 2017 waarvan 109.179 km elektrisch +11,22% Ten opzichte van 2017
 • Introductie van 10 elektrische dienstfietsen+ 220 Villo!-kaarten voor dienstverplaatsingen
 • 104.310 km door privéwagens afgelegde kilometers in het kader van dienstverplaatsingen -11,09% Gelijk aan het jaar 2017
 • 149,75 ton CO2-compensatie voor vliegtuigreizen
 • Eerste “dikketruiendag” van de GOB met 247 deelnemers!
Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn