Ten dienste van de plaatselijke besturen

Brussel Plaatselijke Besturen is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Het bestuur vormt de schakel tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen (19 gemeenten, 19 OCMW’s, intercommunales…) op zijn grondgebied.

De voornaamste acties 2018 van BPB:

Achter de schermen van de organisatie van de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen

focus
Ontdek het werk achter de schermen dat Brussel Plaatselijke Besturen heeft verricht in het kader van de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen.

Sport voor alle Brusselaars

Sport voor iedereen! Brussel Plaatselijke Besturen helpt de Brusselse gemeenten bij het ontwikkelen van hun aanbod aan sportinfrastructuur.

De ordonnantie van 05.07.2018 vormt een nieuwe gewestelijke hefboom om een goed gemeentelijk bestuur verzekeren.

Drie vragen om de uitdagingen te begrijpen van de ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.