Over het activiteitenverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bespiegelingen van de Secretaris-generaal

Meer dan ooit heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2018 zich opgeworpen als een belangrijke speler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name door het bevorderen van de toegang tot degelijke huisvesting voor iedereen, door de plaatselijke besturen te controleren en te ondersteunen, door het beheren van de openbare financiën en door het stimuleren van de economische ontwikkeling en jobcreatie.

Ons bestuur heeft ook gewerkt aan het beveiligen en vergemakkelijken van de verplaatsingen van de weggebruikers op ons grondgebied, ongeacht of ze dat te voet doen, met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of zoals vaak het geval dezer dagen, een combinatie van vervoersmiddelen.

Bovendien was de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het afgelopen jaar ook een opvallende en bevoorrechte partner voor de andere Brusselse instellingen. We hebben onze opdracht van dienstverlener voor de 3 gewestelijke overheidsspelers zelfs nog uitgebreid. Die laatste konden een beroep doen op onze middelen en expertise dankzij 129 dienstencontracten die we met hen hebben gesloten.

We zijn er ten slotte – en dat is iets dat me nauw aan het hart ligt – in geslaagd uit te groeien tot een modelwerkgever die zowel modern als verantwoordelijk is en aandacht heeft voor het welzijn van zijn personeel. Bij de projecten die verband houden met onze organisatie en onze interne werking stellen we de mens altijd centraal in het streven naar doeltreffendheid. En dit zowel met betrekking tot de acties die de dagelijkse werking van de openbare dienst beïnvloeden als bij omvangrijke dossiers zoals onze verhuizing en de daarbij aansluitende invoering van nieuwe werkmethodes.

Je vindt bovendien in het huidige verslag de krijtlijnen van dit verhuizingsproject, dat afgelopen zomer van start ging en dat de naam ‘be connected’ meekreeg. Je kan er ook lezen waarom 'verbinding' de rode draad doorheen dit proces vormt.

Met een blij gemoed deel ik met jullie dit jaaroverzicht 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Veel leesplezier!

Christian Lamouline,
Secretaris-generaal


Staatssecretaris voor Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit verslag geeft u een beeld van wat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) dagelijks doet voor de burgers en bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overheidsdiensten zijn een waardevol goed, waar we zorgvuldig moeten mee omgaan. Ze staan garant voor waarden zoals sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen burgers. Deze waarden zijn van essentieel belang voor het samenleven in ons Gewest, dat gekenmerkt wordt door zijn multiculturaliteit.

Via de werkzaamheden van de overheidsdiensten stelt de Brusselse regering alles in het werk om de bevolking een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke dienstverlening te bieden. De overheidsdiensten dragen ook bij aan de democratische werking van onze instellingen.

Dankzij de inzet en het professionalisme van alle personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die elke dag minutieus en vol overgave hun taken vervullen, krijgen burgers een uitmuntende en doeltreffende dienstverlening aangeboden.

Zo worden er in alle bevoegdheidsdomeinen van de GOB steeds meer inspanningen geleverd om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen die gebruikers, burgers en bedrijven moeten vervullen, maar ook om meer rekening te houden met de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van de Brusselaars.