Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Een doeltreffende interne organisatie draagt bij aan een goed beheer van de Brusselse financiën

Brussel Financiën en Begroting (BFB) richtte in 2018 twee nieuwe diensten op die bijdragen aan een beter beheer van de Brusselse financiën. Hoe heten ze? De cel Begrotingscontrole en de cel Controle van het Goed Financieel Beheer.

De eerste cel is bevoegd voor de begrotingscontrole. Ze optimaliseert het begrotingsbeheer en speelt een cruciale rol inzake het beheer van de openbare financiën. Waarom? Omdat de cel tijdens haar controle enerzijds de conformiteit van een uitgave met het begrotingsbeleid nagaat en anderzijds bekijkt of de middelen doeltreffend en efficiënt worden aangewend.

De tweede cel voert een controle uit op het goede financiële beheer van de gewestelijke entiteit – met inbegrip van de gewestelijke subsidies. Wat is haar doelstelling? Het aanmoedigen van een evenwichtig financieel beheer en het bevorderen van een cultuur van responsabilisering en resultaatgerichtheid. Hoe? Door controles uit te voeren die overheidsuitgaven niet uitsluitend bekijken vanuit het oogpunt van het loutere verbruik van begrotingskredieten, maar wel in het licht van drie principes, namelijk zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Online opleidingen voor de gebruikers van het gewestelijke SAP-platform

focus
Brussel Financiën en Begroting biedt online opleidingen aan voor gebruikers van het gewestelijke boekhoudkundige platform.