Ten dienste van een doeltreffende werking

Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
BGC omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Die vallen uiteen in drie grote categorieën: de cel Beleid, ondersteunende diensten van het bestuur, en expertise en bijstand:

Dit zijn de voornaamste acties van BGC in 2018:

HR biedt de medewerkers een toploopbaanbegeleiding

focus
Hoe en waarom ontwikkelt Human Resources zijn expertise inzake de begeleiding van medewerkers? Een antwoord in enkele punten.

Een Digital Transformation Office bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Een blik op de oprichting van het Digital Transformation Office (DTO), een boeiend project dat de loutere kwestie van instrumenten en technieken ruimschoots overstijgt.

Het verhuisproject als bindend element: zoveel meer dan enkel maar een adreswijziging

De overheidsdienst bereidt een verhuizing voor. Verbinden vormt het leitmotiv van dit project. Verneem hier waarom we voor deze rode draad hebben gekozen.