Renovatie van de Brusselse tunnels. De Leopold II-tunnel en het Reyerscomplex ondergaan een gedaanteverwisseling

De renovatie van de Brusselse tunnels met het oog op de veiligheid van de gebruikers vormt een van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op het gebied van mobiliteit. 2018 is het jaar waarin de werken aan de Reyers- en Leopold II-tunnel een aanvang nemen. Deze twee grote werven van Brussel Mobiliteit (BM) beperken zich niet tot het veiligheidsaspect. Ze stoelen op een brede langetermijnvisie, en draaien om stedelijke inrichting, mobiliteit, en een voorbeeldige milieubewuste aanpak. Een blik op de facelift van deze twee Brusselse reuzen.

Renovatie van de Leopold II-tunnel

Identiteitskaart:

 • Inhuldiging: 1986
 • Lengte: 2,6 km
 • Verkeersdruk: 80.000 voertuigen/dag
 • Doelstelling: fungeren als de voornaamste invalsweg in het noordwesten van het gewest.
Duur van de werken:
05.2018 – 03.2021

De volledige sluiting van de tunnel blijft beperkt tot de vakantieperiodes en ‘s nachts tijdens weekdagen.

De renovatie:

Doelstelling: verwijderen van het asbest, de langste tunnel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grondig renoveren en de veiligheid van de gebruikers optimaliseren.

Geplande ingrepen in de tunnel en bovengronds:
 • Asbestverwijdering en herstellen van de structuur
 • De waterafdichting herstellen
 • Een nieuw ventilatiesysteem plaatsen
 • Verhogen van de rookafvoercapaciteit
 • Vernieuwen van de elektromechanische installaties (videobewaking, alarmsystemen, branddetectie)
 • Bouwen van nieuwe technische lokalen om de interventies van de hulpdiensten te faciliteren
 • Bouwen van 17 extra nooduitgangen
 • Plaatsen van nieuwe bewegwijzering en een systeem voor realtime mobiliteitsbeheer
 • Vernieuwen van het wegdek en de voetpaden
 • Ontwikkelen van een nieuw decor en plaatsing van nieuwe LED-verlichting
De begeleidende maatregelen tijdens de werken (in het bijzonder tijdens de sluiting in de zomer):
 • Alternatieve reiswegen voor weggebruikers (auto’s, vrachtwagens, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer…)
 • Alternatieve vervoerswijzen: uitbreiden van de lijnen van de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (MIVB, NMBS, De Lijn…)
 • Gratis overstapparking op Parking C van de Heizel, met een taxipendeldienst naar het metrostation
 • Verkeersmaatregelen: wijziging van de verkeerssituatie (eenrichting rond de Basiliek, Sainctelette-rotonde…) en coördineren van de verkeerslichten om de vlotheid van het verkeer te bevorderen
 • Gerichte communicatie: pers, mediacampagnes (radio, sociale media, affiches…) en lokale contacten met buurtbewoners (informatievergaderingen en een permanentie in de wijken) en met de pendelaars (uitdelen van brochures op de weg).

En daarna?

Een onderhoudsplan zal zowel de kwaliteit van de installaties bewaken als de doeltreffendheid van het onderhoudsprogramma over 25 jaar.

Renovatie van de Reyerstunnel

Tekst transcript

Ik ben Vincent Thibert, 44 jaar oud, en ik leid de cel Wegenbouwkunde bij Brussel Mobiliteit, waar ik onder meer belast ben met de renovatie van de Leopold II- en Reyerstunnels en het investeringsplan voor bruggen en viaducten.
Als projectleider van de tunnelrenovatie zorg ik voor het goede verloop van het project qua timing en budget. Ik fungeer ook als tussenpersoon tussen de verschillende overheden die vergunningen afleveren en budgetten ter beschikking stellen en anderzijds de teams die de werken ter plaatse leiden en uitvoeren.
Ik speel een verbindende rol, opdat de spelers betrokken bij het project een samenhangend geheel vormen en doeltreffend werken. Wat voor mij het belangrijkst is, is dat alles optimaal verloopt voor elk van hen en voor de burgers.
Ik ben er altijd voor mijn team, wat er ook gebeurt, we lopen op problemen vooruit en vinden samen oplossingen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed, gehoord en op zijn plaats voelt.
Die nieuwe kant van mensen managen is echt mijn dagelijkse motivatie geworden. Die persoonlijke ontplooiing maakt me bijzonder trots.

Identiteitskaart van het Reyerscomplex:

 • Inhuldiging: 1974
 • Verkeersdruk op het hele complex: ongeveer 103.000 voertuigen/dag
 • Doelstelling: de in- en uitgang van het gewest naar en van de E40 verzekeren door de verschillende wijken met elkaar te verbinden (centrum-stad, Montgomery en Meiser).
 • Aantal tunnels van het Reyerscomplex: zes (drie naar het centrum en drie richting E40). In 2018 werd begonnen met de renovatie van vier van die tunnels (* in groen).
Tunnel Richting Lengte Voertuigen/dag
Reyers-Centrum Centrum 725 m. 15.000
Belliard E40 723 m. 28.000
Reyers-Meiser* Meiser 101 m. 10.000
Reyers-Meiser* E40 140 m. 13.000
Reyers-Montgomery* Montgomery 54 m. 22.000
Reyers-Montgomery* E40 52 m. 15.000
Duur van de werken:
tot 05.2019

De renovatie:

Doelstelling: de tunnels op de komende decennia voorbereiden. De renovatie sluit aan bij een algemene omvorming van deze ruimte tot een stadsboulevard.

Geplande ingrepen in de tunnels en bovengronds:
 • Herstellen van de structuur (ingreep aan de plafonds)
 • Een nieuw ventilatiesysteem plaatsen
 • Plaatsen van nieuwe geluidswerende voorzieningen
 • Plaatsen van nieuwe LED-verlichting
 • Herstellen van de waterafdichting van het station `Diamant´
De begeleidende maatregelen tijdens de werken:
 • Coördinatie van de verkeerslichten
 • Nieuw mobiliteitsplan in de zone
 • Plaatsen van een fietsers-voetgangersbrug die het station Diamant met de gebouwen van de openbare omroep verbindt
 • Het station Diamant is 24/24 open om een vlotte doorgang te verzekeren voor voetgangers en fietsers aan weerskanten van de Reyerslaan.
 • Communicatie: pers, mediacampagne (radio, sociale media, affiches) en plaatselijke vergaderingen met buurtbewoners en actoren in de zone (VRT), verzenden van nieuwsbrieven, uitdelen van brochures op de weg.

En daarna?

Tijd voor een herinrichting van de openbare ruimte. De nieuwe stadsboulevard zal een openbare ruimte omvatten die de levenskwaliteit van de buurtbewoners aanzienlijk verhoogt, zonder een vlotte doorstroming van het verkeer te belemmeren.


Brussel Mobiliteit heeft al een aanvraag voor stedenbouwkundig attest ingediend voor de herinrichting. Dit document verleent een princiepsakkoord inzake het project en biedt dus garanties voor de haalbaarheid. Op basis van het stedenbouwkundig attest zal een participatief proces worden gevoerd in samenwerking met de wijkcomités.

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Brussel verandert van gedaante

Een groot overzicht van de werken die in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvonden.

Respect is een basisingrediënt van verkeersveiligheid

Ontdek de campagne Samen goed op weg! die bedoeld is om meer respect op de weg te promoten en om ideeën over verkeersveiligheid te verzamelen bij weggebruikers.