Moduleerbare woningen: een mogelijke oplossing voor mensen in woningnood

Moduleerbare woningen: een kans om te strijden tegen dakloosheid en kwetsbare gezinnen te ondersteunen? Dat was de bedoeling van het gewest toen het in januari 2018 een projectoproep deed voor de bouw van dit soort van woningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vernieuwende manier om iets te doen aan situaties van woningnood door gebruik te maken van verwaarloosde stedelijke ruimten. Brussel Huisvesting (BH) maakt vanzelfsprekend deel uit van de werkgroep die de vijf geselecteerde projecten opvolgt. Een videoverslag over de projectoproep.

Tekst transcript

Ik heet Fotios Topalidis. Ik werk bij Brussel Huisvesting, bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ik zal jullie vertellen over de projectoproep "moduleerbare woningen", waarmee we een vernieuwend project willen opzetten om erg kwetsbare personen of daklozen een dak boven hun hoofd te bieden.
Dit project zal het leven van die mensen volledig omgooien, aangezien het doel is een woning voor hen te vinden. Het is ook onontbeerlijk die personen sociale begeleiding te bieden, dus dat is een van de voorwaarden om een project in te dienen.
Brussel Huisvesting had als rol de projectoproep uit te schrijven en zal het project opvolgen tot de afronding ervan in 2022.
We hebben ook deelgenomen aan een werkgroep om de wetgeving aan te passen aan dit vernieuwende woningtype.

Ik ben Stijn Beeckman van Samenlevingsopbouw Brussel. Ik ben verantwoordelijk voor het project Woonbox. Woonbox is een bouwsysteem voor modulaire woningen. Woningen die we willen plaatsen in leegstaande kantoorgebouwen. Met ons systeem kan je makkelijk een-, twee- of driekamerappartementen bouwen. Wij hebben een dossier ingediend voor de projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met Woonbox proberen we de leegstand, die enorm is in het Gewest, op een andere manier te gaan gebruiken.
Ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb, vooral als we de huidige resultaten bekijken.

De projectoproep ‘Plaatsing van modulaire, lichte en vernieuwende woningen’ in cijfers:

1 miljoen euro is het totale budget dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan de projectoproep ‘Plaatsing van modulaire, lichte en vernieuwende woningen’.

2 soorten modulaire woningen zijn momenteel in ontwikkeling:

  • geprefabriceerde elementen die tijdelijk in leegstaande of ongebruikte gebouwen worden geplaatst;
  • modules in de vorm van zeecontainers of in hout die op vrijstaande terreinen worden geplaatst.

4 jaar is de maximale realisatietermijn voor deze projecten. De woningen moeten uiterlijk op 31.12.2022 beschikbaar zijn.

8 kandidaturen werden ingediend, 5 projecten werden geselecteerd.

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Samenhuizen uittesten met het CALICO-project

De EU zal het CALICO-project van Brussel Huisvesting financieren, een project rond intergenerationeel samenhuizen zonder voorgaande in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ontdek de veralgemeende huurtoelage

Ontdek de veralgemeende huurtoelage; een eenvoudiger en doeltreffender huurtoelagesysteem voor de Brusselaars.