Zich wapenen om de collega’s beter te kunnen ondersteunen: ontwikkeling van HR-expertise inzake begeleiding

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wil al zijn medewerkers de kans geven om hun professionele ontwikkeling zelf in handen te nemen en wil bovendien een hechte gemeenschap van managers vormen. Om deze doelstellingen te behalen heeft HR in 2018 zijn dienstenaanbod en expertise ontwikkeld door bijvoorbeeld opleidingen en workshops te organiseren, of door coaching aan te bieden.

Tekst transcript

In het kader van de reorganisatie van de directie Human Resources is er een nieuwe pijler opgericht voor de begeleiding van de managers, om hen ondersteuning te bieden op het vlak van zowel advies en het verstrekken van statistische indicatoren als uiteraard teambeheer.
Het doel bestaat er echt in de managers te ondersteunen, opdat ze hun competenties ontplooien, door hen te begeleiden en te omkaderen, zodat ze een dynamische gemeenschap vormen, maar ook zodat ze de prestaties van hun teams kunnen verbeteren.
Ik heet Isabelle Dujardin. Ik leid dit nieuwe team, en ik zal jullie vertellen over enkele workshops waar ik voor zorg en die me enorm boeien.
Mijn naam is Jurgen Denys. Sinds twee jaar ben ik de verantwoordelijk van het labo Brucefo. De afgelopen 2 jaren heb ik veel ondersteuning mogen ontvangen van mijn hiërarchische meerdere maar zeker ook van de mensen van HR.
Mijn belangrijkste doel is de samenwerking binnen het team en een echte groepsgeest te ontwikkelen. De voorbije jaren heb ik verschillende sessies gevolgd om mijn persoonlijkheid, sterktes en zwaktes te leren kennen. Mijn enige doelstelling hiervan is : mijn team beter te kunnen ondersteunen en coachen.
We hebben vernieuwende acties ontwikkeld om de managers optimaal te begeleiden.

De Belbinmethode in een notendop: niemand is perfect, maar een team kan het wel zijn. De leden van een team nemen deel aan twee activiteiten en vullen hun profiel in om na te kunnen gaan of ze elkaar aanvullen, waar hun krachten en zwaktes liggen en waar ze op moeten letten.
De methode LEGO SERIOUS PLAY draait echt om collectieve intelligentie. We werken met alle leden van een team rond een welbepaald doel, een nieuw te ontwikkelen project. Elke deelnemer beantwoordt vragen via een LEGO-bouwsel – o ja, zelfs op onze leeftijd spelen we nog met LEGO. En daarna wisselen we van gedachten over de bouwsels. Dezelfde boodschap kan op een heel andere wijze uitgedrukt worden afhankelijk van het gemaakte LEGO-bouwwerk. Iedereen doet mee en er wordt echt gewerkt aan de teamsamenhang.
Door een persoonlijke benadering van mijn team wil ik ieder van hen uitdagen om verder te groeien en te ontwikkelen. Dit zal de samenwerking van het team zeker ten goede komen.
Ik ben echt dol op deze manier om het menselijk kapitaal te doen evolueren. Alle deelnemers komen aan het woord. We steunen echt op actief luisteren en welwillendheid, en de feedback die we krijgen is zeer positief.

Ontwikkeling van HR-expertise bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2018

2 KRACHTLIJNEN:
 • 1. Individuele begeleiding
 • 2. Begeleiding van managers
DOELSTELLINGEN:
 • 1. autonomie en proactiviteit van de medewerkers bij hun loopbaanbeheer
 • 2. solidaire managers die een dynamische gemeenschap vormen en samenwerken om de prestaties van hun team alsook die van de organisatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels te verbeteren
UITGEVOERDE ACTIES:

Opleidingen voor de HR-teams:

 • – specifieke begeleidingsmethodes voor de teams en de managers >> organisatie van de eerste workshops in het najaar
 • – begeleiding bij verandering en van managers
 • – bepalen van SMART doelstellingen
 • – loopbaanbegeleiding (vier medewerkers)
 • – coachingsessies rond stress en burn-out (drie medewerkers)

Nieuw dienstenaanbod:

 • – organisatie van een ‘Happiness Day’
 • – organisatie van een ‘Dag van de interne mobiliteit’
 • – het proefproject rond niet-prikken om het management via doelstellingen te bevorderen (gemiddeld bij de directies die aan het proefproject deelnemen iets minder dan 30 % niet-prikkers)
 • – loopbaanbegeleiding op maat voor elk personeelslid
 • – het ‘we managers-forum’ voor de teamleiders van alle niveaus: 4x/jaar (verhoogde frequentie)
 • – meer interne communicatie en infosessies over HR-onderwerpen: nieuw statuut, bezoldiging, herintegratie van langdurig afwezigen

Monitoring

 • – monitoring van de prestaties
 • – ontwikkeling van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) in verband met welzijn op het werk voor een betere opvolging van het absenteïsme en de turnover
 • – een personeelsplan om ons beleid inzake de juiste persoon op de juiste plaats te stimuleren
Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Een Digital Transformation Office bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Een blik op de oprichting van het Digital Transformation Office (DTO), een boeiend project dat de loutere kwestie van instrumenten en technieken ruimschoots overstijgt.

Het verhuisproject als bindend element: zoveel meer dan enkel maar een adreswijziging

De overheidsdienst bereidt een verhuizing voor. Verbinden vormt het leitmotiv van dit project. Verneem hier waarom we voor deze rode draad hebben gekozen.